Erken Düşükler veya Kendiliğinden Kürtaj

  

hamilelikNedir? Kendiliğinden kürtaj  da denilen düşük, cenin ya da bebeğin, daha rahim dışında yaşama şansı yokken, aniden rahim­den atılmasıdır. Gebeliğin ilk üç aylık dö­neminde görülen düşüklerden, erken düşük diye söz edilir. Bu çok sık rastlanan bir olaydır (Hekimlerin çoğu, her kadının üret­ken dönemi boyunca hiç olmazsa bir kez erken düşük yaptığını düşünmektedir) ve gebeliklerin hemen hemen %40′ında gö­rülmektedir. Erken düşüklerin çoğu gebe­liğin başlangıç döneminde, daha kadında gebelik kuşkusunun bile olmadığı bir dö­nemde meydana geldiklerinden beklenme­dik derecede şiddetli ve kramplı bir âdet sanılıp çoğu zaman fark edilmeı. ektedirler. Erken düşükler genellikle ceninin kromo­zom yapısındaki bir anormalliğe veya baş­ka genetik anormalliklere, annenin bünye­sinin yeterli miktarda gebelik hormonunu üretmemesine veya annenin bebeğe karşı bir bağışıklık tepkisi göstermesine bağla­nır.

İşaretler ve Belirtiler. Çoğu zaman, kar­nın alt kısmının ortasında ağrı ve kramp­larla birlikte kanama. Bazen kanama ol­maksızın 24 saat veya daha uzun süren, şiddetli ve ısrarlı bir ağrı, (âdet kanaması gibi) şiddetli ama ağrısız bir kanama, (3 gün veya daha fazla süren) ısrarlı leke tar­zında hafif bir kanama. Düşük başlayınca pıhtılar ve gri bir madde gelmeye başlaya­bilir.

Tedavi. Muayene sırasında, hekim rahim ağzının genişlemiş olduğunu görürse, o zaman kadının düşük yaptığı veya düşüğün yakın olduğu kabul edilir. Böyle bir du­rumda kaybı önlemek için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Çoğu olguda cenin ya da bebek düşük süreci başlamadan önce öl­müştür. Bu ölüm düşüğü başlatmıştır.

Öte yandan, ultrason veya Doppler’le bebeğin canlı olduğu saptanır ve genişleme görülmezse, düşük tehdidinin gerçekleş­meme olasılığı yüksektir. Bazı hekimler (tedavi olsun olmasın) sağlıklı bir gebeli­ğin süreceği ama sağlıksız bir gebeliğin düşükle sonuçlanmaya baştan mahkûm ol­duğu tezini ileri sürerek, hiçbir özel tedavi yöntemi önermemektedir. Bazıları ise, -özellikle daha önce kadının geçmişinde dü­şük varsa ya da yuvalanma iyi değilse- ya­takta istirahat önermekte ve cinsel birleşme dahil aktivitelerde, kısıtlamalar getirmek­tedir. Eskiden erken kanamalarda rutin ola­rak verilen kadınlık hormonlarının etkili­liklerinden kuşku duyulduğundan ve gebe­lik devam ederse bebeğe zarar verebile­cekleri endişesiyle, şimdi nadiren kullanıl­maktadır. Çok az rastlanan bazı olgularda, geçmişlerinde düşükleri olan ve çok az hormon salgılayan bazı hastalar progesteron uygulanmasından yarar göre­bilirler.

Bazen düşük meydana gelir ama olay tamamlanamaz. Yalnızca plasenta parçala­rı, kese ve cenin atılır. Eğer bir düşük yaptıysanız veya yaptığınızı sanıyorsanız kanama ve ağrı devam ediyorsa hemen hekiminize haber verin. Kanamayı durdur­mak için rahim ağzını genişletme ve kürtaj gerekli olabilir. Bu basit fakat önemli bir işlemdir. Şöyle ki rahim ağzı genişletilir ve kalan plasenta veya bebek artıkları ka­zınarak veya kesiyle çıkarılır. Hekiminiz büyük olasılıkla çıkan maddeleri düşük ne­denlerini saptamada ipucu olarak değer­lendirmek isteyecektir.

Bu Yazıyı Paylaş: Aşağıdaki simgeler kullanıcılarının web sitelerini paylaştığı ve yeni web sitelerini keşfettiği sitelere gider.
  • Oylabunu
  • del.icio.us
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Furl
  • YahooMyWeb
  • Tusul
  • 100puan

Benzer Konular