Akciğer veremi

Verem, en çok solunum sistemini hedef alan bulaşıcı bir hastalıktır.Sorumlusu Koch adlı bir basildir.Bu basil insan vücuduna iki yolla girer;solunum yoluyla veya sindirim yoluyla(bu daha ender görülür).Verem enfeksiyonun bulaşması çok kolaydır.İstatislikler verem mikrobunun nüfusun %95′inde görüldüğünü göstermektedir.Veren, solunum sisteminde değişik safhalarda gelişir.Primer verem, organizmanın ilk verem enfeksiyonudur.Genellikle selimdir, vakaların çoğunda gözden kaçar.Akciğerde çok küçük bir nodüler lezyon oluşur., daha sonra  lenf bezleri şişer.Genellikle çocukluk yıllarında geçirilen bu  ilk enfeksiyon atlatıldıktan sonra, görülen diğer durumlar post-primer veremdir.Bu durumda röntgende ciğer lekesi gibi görülen iri nodüller veya röntgende delik gibi görünen çukur nodüller olur.Veya üzüm salkımını andıran çok sayıda küçük nodüllerde görülür.

Devamını oku