Tüberküler Lenfoadenit

Lenf bezlerinin tüberkülozu tek bir beze grubunda ya da yaygın biçimde görülür. Hastalığın kaynağı akciğerdeki tüberkülozdur.

Devamını oku