Paratiroid Bezi

Çok küçük dört bezdir.İkisi tiroid loblarının sağında, ikisi solundadır ve her biri 20 mg. ağırlığındadır.Paratiroid hormonu ile (paratormon), kandaki seviyesini sabit tutarak kalsiyumun vücuttaki değişimini ayarlar ve çeşitli dokulara dağılımını düzenlerler.Bu sebeple esas görevleri vücudun kemik yapısının, yani iskeletin düzenli etkinliğini korumaktır.

Tiroid Bezi

Üç lobdan oluşur ve boynun önünde, “Adem elması “nin gerisindedir.Kalkan  şeklindedir (tireus Yunanca’da kalkan anlamına gelir) ve 20 ila 40 gr. ağırlığındadır.

Devamını oku

Endokrin Sistemi Nedir?

Karaciğer, tükürük bezleri, böbrek gibi bazı bezler vardır ki, yaptıkları ürünleri(safra,tükürük ,idrar) bir kanal sayesinde dışarı akıtırlar.Bu bezlere dış salgı bezleri (eksokrin) denir.İç salgı ( endokrin) bezleri ise dışarı akıtacak kanalları olmadığından salgılarının dışa değil, doğrudan kana verirler.Dolaşıma katılan bu ürünler hormonlardır.Hipofiz,tiroid,böbreküstü,yumurtalık,testis vb. hormonları.En hassas iç mekanizmalar arasındaki uyumu  sağlayan , hayatı gelişmeyi,büyümeyi, ergenliği,gebeliğin sürmesi, emzirmeyi, yaşlanmayı,andropoz, menapoz, enfeksiyonlara karşı savunmayı, değişik iklimlere uyumunu ayarlayan bunlardır.Her iç salgı bezinin kendine özgü bir yapısı ve diğerleri ile büyük uyum içinde olan özel bir görevi vardır.Bu sebeple bir iç salgı hastalandığı ve görevini yapamaz hale geldiği işaretini verirse bu durum bütün sistemi etkiler.

Bezler ve iç salgı sistemi

Güzel, güneşli bir günde plaja gidip çevrenize bakın.Kim koşuyor, atlıyor, biran bile yerinde durmuyordur.Bunlar genellikle gür saçlı,köşe yüzlü,ince uzun tiplerdir.Kimi de sessiz sakin konuşarak veya okuyarak güneşin  altında hareketsiz yatıyordur.Bunlar da kolları ve bacakları krsa, hafif topluca, kısa boylu insanlardır.Belki garip ama her insanın fizik yapısı ile kişiliği arasında az çok bir parelellik vardır.Bu paralellik organizmanın “beze sisteminden” kaynaklanır.Beze sistemi, salgıları ile yani hormonlarla, doğuştan yaşlılığa kadar bütün kişilik yapımımızı etkiler.Napolyon Bonapart’ın “tiroid” olmasaydı, tarih sayfalarına geçen Napolyon olmayacağı söylenir.Tiroid iç salgı bezlerinin belki en tanınmışıdır.Ama ondan başka birçokları daha vardır.Epifiliz,hipofiliz,böbreküstü bezleri,paratiroidler,timus,pankreas adacıkları,testisler,yumurtalıklar,tiroidle birlikte endokrin (iç salgı), sistemini oluştururlar.Diğer bezler arasında en önemlisi hipofidir.En küçük bezlerden biri olmakla birlikte diğerlerine kumanda eder.Endokrin sistemi, tıpkı sinir sistemi gibi kordinasyon işleri ile uğraşır.Küçük çocuğun büyümesi,ergenlik,menapoz, çevre uyarılarına gösterdiğimiz tepkiler hep bu adı geçen iç salgı bezlerine bağlıdır.Endokrin sistemi sadece kendi hastalıkları açısından değil, diğer organların hastalıklarına yaptığı etkiyle de büyük önem taşır.Bu sistem, kişinin bünyesine göre diğer organların hastalıklarında da önemli bir rol oynar.Hormonal salgıların çokluğu ve çeşitliliği fiziksel bünyeyi belirlediği gibi, psişik bünyeyide etkiler