DM Tıbbi Beslenme Tedavisinde Karbonhidrat Sayma Yöntemi

Bilindiği üzere diabetes mellitus, insülin sekresyonu ve/veya etkisizliği ile ortaya çıkan karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasını da etkileyen kronik bir hastalıktır. Bugün dünyada tahmini 140 milyon insan diyabet hastası var ve tahminler bu rakamın 2025 yılı itibariyle 300 milyona ulaşacağını ileri sürüyor. Prevelansı hızla artan bu hastalığın ülkemizde görülme sıklığı da gün geçtikçe artmakta.
Diyabet; medikal tedavi, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz programlarını içeren multidisipliner bir tedavi planı gerektiren bir hastalıktır. Diyabetiklerde sıkı glisemik kontrolün sürekliliğinin önemi bilinmektedir. İstenen kan şeker değerlerine ulaşmak için ; tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve medikal yaklaşımın doğru ve devamlı uygulanması gerekmektedir.Tüm bunlar için de DM tedavisinde yaşam şekli değişikliği şarttır.Bunun söylendiği kadar kolay olmadığı doğru.Ancak şimdiye kadar yapılanlarda bir sorun olduğu için hastanın bu halde olduğu açıklanarak hastanın uyumu sağlanabilir.
Bahsettiğimiz yaşam şekli değişikliğinin en önemli ayağı beslenme düzenindeki değişikliklerdir. DM tıbbi beslenme tedavisi çerçevesinde önerilen yeme planlarından bir tanesi de Karbonhidrat sayım yöntemi olup son yıllarda ilgi çekmeye başlamıştır.
Karbonhidrat sayım yöntemiyle; yiyeceklerdeki karbonhidratların hastaya öğretilmesi ve yiyecek alımında esneklik sağlanması ile günlük beslenme planının yapılması, sıkı kan şeker kontrolünün sağlanması ile yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlanmaktadır.
Peki Karbonhidrat Sayım Yöntemi Nedir?

Devamını oku

Şeker Hastalığının Tedavisi

Şeker hastalığının tedavisinde 4 esas unsur vardır.

1)Diet    2)Antidiabetik    3)Hareket     4)Eğitim

Devamını oku

Şeker hastalığı nasıl tanınır teşhisi nasıl yapılır?

Diabetin teşhisinde sırası ile şu testlere başvurulmalıdır.

1-İdrarda Şeker:Normal bir insanın idrarında şeker bulunmaz.İdrarda şeker geçmesi için kan şekerinin 165 mg %’nin üstünde çıkması gerekir.Bunun için kan şekeri normal değerde veya gizli diabet devresinde olan kimselerde idrarda şeker bulunmaz.Şeker hastalarında ise tok karnına daha fazla olmak üzere her zaman idrarda şeker bulunabilir.

Devamını oku

Şeker hastalığının etyolojisi (sebep olan faktörler)

1-Şeker hastalığı kalıtımsal bir hastalıktır.Yani irsen aileden intikal eder.Normal bir kimse diabetik biriyle evlenirse çocuklarında diabet görünme olayı % 5-10′dur.Eğer evlenenler genç yaşta diabetik bir çift ise bunların çocuklarında % 23 oranında diabetik olur.Evli çift tip 2 diabetik ise bunların çocukları % 30-35 diabet görünür.Eğer ailelerinde  diabet olmayan iki kişi evlenirse çocuklarının dörtte biri normal olur.

Devamını oku

Şeker Hastalığı Nedir?

Toplumda çok yaygın ve insan sağlığını çeşitli yönden etkiliyen  hastalıklar içinde üçüncü sırayı şeker hastalığı yani diabet oluşturur.İki bin yıl önce kapadokyalı doktor Aretaeus tarafından diabetes diye adlandırılan bu hastalık yapılan  aralıksız çalışmalara vearaştırmalara rağmen hala bütün yönleriyle anlaşılmış değildir.Buna karşın diabetli sayısı bütün dünyada her geçen gün artmakta ve hasta sorunları yanında aile ve ülke ekonomisi ve iş gücü yönünden çeşitli sorunlarıda beraberinde getiren bir toplum hasatalığı haline gelmektedir.

Devamını oku