Rahim myomu

Günlük konuşma dilinde rahim fibroması denir, ama myom veya fibromyon demek daha doğru olur. Çünkü rahmin bütün bu selim tümörleri organın iki esas dokusundan yani fibroz ve adale dokusundan oluşur (mios Yunancada adale demektir).

Devamını oku