Paratiroid Bezi

Çok küçük dört bezdir.İkisi tiroid loblarının sağında, ikisi solundadır ve her biri 20 mg. ağırlığındadır.Paratiroid hormonu ile (paratormon), kandaki seviyesini sabit tutarak kalsiyumun vücuttaki değişimini ayarlar ve çeşitli dokulara dağılımını düzenlerler.Bu sebeple esas görevleri vücudun kemik yapısının, yani iskeletin düzenli etkinliğini korumaktır.