Kanda oksijen avı

Kanla kaciğerlerle geçen alyuvarla havanın oksijenini alırlar.Yani oksijenle yüklenip onu bütün vücuda taşırlar.Yavaş yavaş besin maddelerini  yakan oksijen enerjiyi oluşturur ve böylece hayatın devamını sağlar.Bu sebeple  alyuvarların işlevi hayat için çok gereklidir.Dağa çıkıldığında, hava oksijen açısından daha fakir olduğundan  kandaki alyuvarların sayısı besinleri yakmak için gerekli oksijen sağlamak üzere çoğalır.Deniz düzeyinde alyuvarın sayısı yaklaşık 4.800.000 dir.200 metre yükseklikte yaklaşık 5 milyon, 400metrede 5 milyon 2 yüz bin ve bin metrede 5 milyon 500 bin olur.2000  metrede 6 milyona, daha  yükseklerde ise 7 milyona ulaşır.Söz gelimi Meksiko City’de oturanların kanlarının her milimetreküpünde 7 milyon alyuvarlar vardır.

Devamını oku