Lenf Nedir?

Lenf dokuları, organları, vücudumuzun sistemlerini oluşturan milyonlarca hücrenin içinde yaşadığı renksiz bir sıvıdır. Esas olarak kan plazmasından kaynaklanır ve kanla hücreler arasındaki alışverişi, hücrelerin yaşaması için gerekli olan besinleri sağlar. Lenfatik sıvı bütün vücudumuzu ıslattıktan sonra lenf damarları denilen küçük kanalların içinde toplanır.Bu kanallar daha büyük çaptaki kanallara doğru akarak bütün lenfi kana yeniden ulaştırır. En önemli lenf dallarının yolu üzerinde lenf bezleri ve dalak (sol yanımızda bulunan bir tür iri lenf bezi) bulunur. Bunlar dolaşan lenfin bir tür durağı ve mikroplardan arınma yeridir. Her lenf bezi, az ya da çok büyük bir lenf dokusundan oluşur ve iki görevi vardır: Belirli bir akyuvar tipini (lenfositler) üretmek ve hasta dokulardan lenf kanallarına akan mikrop ve zehirleri durdurmak. Lenf bezleri vücudun hemen her yerine dağılmış vaziyettedir ve koruyucu görevlerini yerine getirdikleri zaman şişerler. Dalak da tifo ve sıtma gibi ağır bulaşıcı hastalıklarda büyür.Lenf sistemi zayıf kişilere “lenfatik” denir.