Kemikleri,eklemleri ve adaleleri korumak için nelerden kaçınılmalı?

  • Nemlisoğuktan kaçını-malıdır.Çünkü romatizmal hastalıkları körükler.
  • Hareketsiz bir hayattan kaçınmalıdır.Çünkü hareketsizlik kemik atrofisine sebep olur.Yaşlılarda bu, sık rastlanan bir durumdur.
  • Aşırı et ve sakatat yemekten kaçınmalıdır.Çünkü kanda dolaşan ürik asit oranını arttırırlar.Gereksiz yorgunluktan, aşırısportif faaliyet ve yetenek dışı fazla işlerden, adale lezyonlarına ve disk fıtığına yol açabilecek yanlış hareketlerden kaçınmalıdır.
  • Okul sıralarında, masada, iş yerinde, sinemada, televizyon karşısında ve istirahat ederken hatalı oturmaktan kaçınmalıdır.