Karaciğer nedir?

Karaciğer bütün organizmanın en büyük ve en ağır bezidir (erişkin bir insanın karaciğer ağırlığı 1.5 kg’dır) ve değişik fonksiyonları açısından en karmaşık organlardan biri olarak kabul edilmelidir.Karının üst kısmında, diyafram kubbesinin sağ bölümünün altında yeralır ve incelerek sola doğru yayılır.Kırmızı bir rengi ve düz bir yüzeyi vardır.Karaciğer sağ ve sol olmak üzere iki büyük loba ayrılır.İnce bir zar ile (Glissonzarı) çevrilidir.Alt yüzeyinde, ortada  karaciğerin ilo’su bulunur.Buraya, organa kan götürüp getiren vena ve arterler (toplardamar ve atardamarlar) gelir.Bağırsaklara  giden safra kanalları da burdan çıkar.Karaciğerin iki büyük lobu kendi aralarında, bir peteğin hücreerini andıran küçük lobüllere ayrılırlar.Karaciğerin ilo’suna  gelen vena porta, “lobüller-merkez” denilen ve lobülün merkez direği vazifesini gören  bir damarcığa ulaşana kadar küçük damarlara ayrılır.

Devamını oku