Hipoglisemi komasının tedavisi nasıl olmalıdır?

Eğer hastayı tam komaya girmeden önce tesbit etmek imkanı varsa, yani tam şuur kaybı uyku hali yoksa  ağız yolu ile şekerli su ,komposto veya meyve suyu içirilmelidir.Koma durumunda ise damar yolu ile serum glikoz %10-20′lik verilmesi gerekir.Genellikle ağızan alınan 40-50gr’lık şekerli sıvı  veya damar yolu ile verilen 15-20 gr. serumdan sonra hasta hemen gözlerini açar ve uyanır.Bundan sonra beslemeye devam ederek genel durumu düzeltilmeli.Bazı kere çok ağır hipoglisemi komaları ile karşı karşıya kanılabilir.Verilen serumlar yetersiz kalır.Bu gibi durumlarda kan şekerini aniden yükselten Glucagon amp. 1mg veya kortizon amp. 8-10 mg adale içine enjekte edilir.Yalnız bu iğnelerin yan etkileri olduğu için doktor kontrolü olmadan verilmesi sakıncalıdır.

Hipoglisemi Koması (şeker düşmesi koması)

Bu tip koma şeker hastalığının direkt komplikasyonu değildir.Tedavinin  bir komplikasyonudur.Genellikle insülin kullanan hastalarda görülür, fakat şeker düşürücü  tabletlerin kontrolsüz  ve yüksek dozda  alınmalarıda hipoglisemiye neden olabilirler.Fakat en önemli şeker düşmesi  koması nedenlerinden biri hastanın aç kalması yani antidiabetiği karşılayacak yeterli gıda almasıdır.

Devamını oku

Diabetin acil komplikasyonları

Bu gruba diabet komaları girer Üç türlü diabet koması vardır.

1-Hiperglisemik -keto-asidoz koması

Devamını oku