Şeker Hastalığının Komplikasyonları

Şeker hastalığı uzun süren kronik hastalıklardan biridir.1921 yılından yani  insülinin keşfinden  önce yaşama şansları çok az ve kısıtlı olan hastalar , bugün geniş imkanlarla normal hayat sürme şansına sahip oldukları için, normal yaşantılarında diyabetin ortaya çıkaracağı damar bozuklukları ile karşı karşıya kalmaktadır.Diabetin komplikasyonlarını dört grupba toplamak kabildir.

Devamını oku