Jüvenil Diabet veya Tip 1 Diabetin Özellikleri

Aniden başlaya , kanda insülin düzeyi hiç olmayan veya çok düşük olan ,kan şekeri çok yüksek değerlere çıkabilen ve sık sık keto-asidoz ve şeker koması tablosu gösteren çocuk veya genç yaştaki hastalardan oluşmaktadır.

Devamını oku

Şeker Hastalığının Sınıflanması

Şeker hastalığı üç tür sınıflanmaya tabi tutulabilir.

1-Dış görünüşe göre:

Devamını oku

Şeker hastalığının etyolojisi (sebep olan faktörler)

1-Şeker hastalığı kalıtımsal bir hastalıktır.Yani irsen aileden intikal eder.Normal bir kimse diabetik biriyle evlenirse çocuklarında diabet görünme olayı % 5-10′dur.Eğer evlenenler genç yaşta diabetik bir çift ise bunların çocuklarında % 23 oranında diabetik olur.Evli çift tip 2 diabetik ise bunların çocukları % 30-35 diabet görünür.Eğer ailelerinde  diabet olmayan iki kişi evlenirse çocuklarının dörtte biri normal olur.

Devamını oku

Şeker Hastalığı Nedir?

Toplumda çok yaygın ve insan sağlığını çeşitli yönden etkiliyen  hastalıklar içinde üçüncü sırayı şeker hastalığı yani diabet oluşturur.İki bin yıl önce kapadokyalı doktor Aretaeus tarafından diabetes diye adlandırılan bu hastalık yapılan  aralıksız çalışmalara vearaştırmalara rağmen hala bütün yönleriyle anlaşılmış değildir.Buna karşın diabetli sayısı bütün dünyada her geçen gün artmakta ve hasta sorunları yanında aile ve ülke ekonomisi ve iş gücü yönünden çeşitli sorunlarıda beraberinde getiren bir toplum hasatalığı haline gelmektedir.

Devamını oku