CİNSELLİK, CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ

        Cinsellik bireyin hem ruhsal hem de bedensel katılımı ile gerçekleşen, doyuma ve üremeye yönelik yaşantılarını içerir.
Biyolojik cinsiyet erkekliği ve kadınlığı belirleyen anatomik yapı ve fizyolojik özelliklerdir. Sağlıklı bir cinsel gelişim için, öncelikle cinsiyetle uyumlu hormonların salgılanması gerekir. Bu hormonların bazıları kadınlarda östrojen ve progesteron, erkeklerde ise testosterondur.
        Cinsel kimlik ise bireyin kendi bedenini ve benliğini belirli bir cinsiyet içinde algılaması, kabullenmesidir. Sağlıklı cinsel kimlik gelişimiyle kişi; tutum ve davranışlarında benimsediği cinsiyetle uyumlu biçimde yaşayabilmektedir.