Bronşlar ve ciğerleri korumak için nelerden kaçınılmalı

  • Isı değişiklikleri, aşırı terlemeler, yün iç fanilyası olmadığı zaman cereyanda kalmak.Sadece yün lifleri, kendileri ile deri arasında  ısısı  değişmeyen bir koruyucu tabaka oluştururlar.Bu özellikle geçiş mevsimlerinde çok önemlidir.
  • İhmal edilen öksürükler.Bu öksürük uzun zamanda akciğerdeki hava keseciklerini zayıf düşürüp, akciğer anfizemine, kronik bronşitlere tol açabilir.
  • Aşırı sigara, günde 5 taneden fazlası çok zararlıdır.
  • Büyük sanayi şehirlerindeki pis, kirli hava.Duman (yüz metrekare yüzeye yılda 5 ton) solunum yollarının iltihaplanmasına, tahriş olmasına sebep olur.
  • Silisyum tozuna maruz bırakan işler.Çalışırken maske takılmadığı takdirde bu toz, tedavisi olmayan ve bazen veremden daha çok komplikasyona yol açan, bir solunum hastalığına sebep olur.
  • Ailede solunum hastalıklarına eğilim varsa, solunum eforu gerektiren işlerden (cam üflemek, nefesli sazlar çalmak gibi) kaçınılmalıdır.