Bir lenf bezinin biyopsi ile incelenmesi

Nedir: Lenf bezini, hedef alan hastalığı tanımlamak için bezin mikroskop altında incelenmesi gerekebilir. Hastalık, önceleri sadece bezede görülmekle birlikte bazen bütün organizmayı etkileyebilir. Tıpkı lenfosarkomlar. bazı tümörler veya lösemi gibi bazı hastalıklarda olduğu gibi.

Devamını oku