Bağırsak nedir ?

Çiğnediğimiz bol tükürüklü besin, yemek borusundan mideye geçer.Midede gerçek sindirim başlar.Mide suyu besine yapışır, onu parçalar, kısaca özümsemek için hazırlar.Sürecin adı “besinin komifikasyonu” dur.Pilor yoluyla, iyice ufalan  besinler, bağısağın ilk kısmına  yani onikiparmağa geçerler.Onikiparmağa karaciğerden safra, pankreastan ise pankreas suyu gelir.Pankreas suyunun içinde  önemli üç sindirim maddesi veya enzimi bulunur.Eti sindiren tripsin yağları sindiren “lipaz” ve nişastalarla şekerleri  sindiren “amilaz”.Bağırsak sindirimi sürecinin bu ilk safhasında besin “chilo” adı verilen beyaz, homojen, sıvı bir maddeye dönüşür.Oniki parmaktan sonra ince bağırsak iki kısımla devam eder.Jejunum ve ileum.Bu son kısım bir kapakla kalın bağırsağa açılır.Kalın bağırsağın (kör bağırsak)başladığı yerde apandiks vardır.Apandiks tıpkı boğazdaki bademcikler gibi, karında savunma görevini üstlenir.İlk hastalanan, rahatsızlanan odur.Bu sebeple  Almanlar ona “karın bademciği” derler.Kör bağırsağa besinler özellikle su açısından zengin artıkları girer.Burada, su artıklarından ayrılır ve artıklar bağırsaklardan aşağı inip, nihayet  vücuttan atılırlar.İyi bir bağırsak faaliyeti bütün bu  safhaların  uyumlu ve düzenli olmasını, hiçbir rahatsızlık vermemesini gerektirir.Besinleri kalın bağırsakta ilerlemesi iki faktörün faaliyetine bağlıdır: Peristaltizm tonus.Peristaltizm bağırsak borusunun içindeki besinleri rektuma  doğru göndermek için  yukarıdan aşağıya doğru yaptığı harekettir.Peristaltik hareketlerin  çok şiddetli bir biçimde olmasını önleyen bir bağırsak  cidarı gerilimi gibidir.

Devamını oku