Göz

İnsan gözü bir fotograf makinesine benzetilebilir.Ağ tabakası filme, göz suyu ve mercek objektife, iris de diyaframa eşittir.Çok titiz bir bakım isteyen hassas ve kıymetli bir mekanizmadır.Körlük vakalarının yarısından, uygun bir tedbirle kaçınmak mümkündür.Glokom gibi bazı ciddi hastalıklar, zamanında teşhis veya tedavi için periyodik kontroller gerektirirler.Çocuklardaki şaşılık da bir “alarm sinyali” olabilir.Bu nedenle çok dikkat etmek gerekir.Göz bozuklukları, özellikle okullarda, iş yerlerinde ve trafik kazalarında önlemede önemli sosyal problemleri oluşturur.Dünyada görmeyenlerin sayısı 16 milyondur ve dünya sağlık teşkilatına göre, yüzyılın sonunda gerekli tedbirler alınmazsa 30 milyona yükselecektir.Gelişmekte olan ülkelerde  başlıca körlük sebepleri  dört tanedir:Trahom(bulaşıcı hastalık), onkoseraisis(paraziter hastalık, Kseroftalmi( A vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalık) ve katarakt(merceğin keşifleşmesi).Gözün kusurlu çalışmasından kaynaklanan bu yangın hastalıklar hangileridir?Miyoide hasta uzağı iyi göremez, hipermetropide yakını iyi göremez, astigmatta cisimleri çarpık deforma görür.Çünkü korneanın kıvrım yarı çapları eşit değildir.Bir diğer yaygın kusur,renkleri, özellikle kırmızı ve yeşile ayıramamaktır.Buna daltonizm denir.Şaşılık ise göz kaslarının eşitsiz kalmasından kaynaklanır.Bunun sonucu, bir göz küresi farklı hareket eder.