KAN (TRANSTÜZYON) VE KAN GRUPLARI

Son zamanlarda, çeşitli tıbbi ve cerrahi ihtiyaçlar için (trafik kazalarının yol açtığını ağır kanamalar, uzun süreli ameliyatlar, kan hastalıkları, tümörler, kronik enfeksiyonlar) kan nakli operasyonları git gide artmaktadır.Kan nakli için taze insan kanı gerekmektedir.Kısacası eczanelerde bulunmayan, satın alınmayan  sadece ihtiyacı olana bağışlanan bir şey.Ancak hastanın başka kişiden kan alabilmesi için, önce kanı bağışlayan kişinin tamamen sağlıklı olup olmadığı  ve iki kişi arasında kan uyuşmazlığı  olup olmadığı belirlenmelidir.Nitekim çoğu kere  nakledilen kanın alyuvarları, kan alan kişinin  kanı tarafından “toplanır”. Bunu sebebi de, bazen alyuvarların”agglutinojen” kan grubu (antijeni) adı verilen maddeleri ve sıvı kısmında da agglutini adlı karşılığı maddeyi içermelidir.Klasik olarak iki aggluhininlere  alfa ve beta adı verilir.Alyuvarların agglutinojen çerme ihtimali dörttür.Bunlar da başlıca dört kan gurubuna eşittir.

Devamını oku