Şeker hastalığının etyolojisi (sebep olan faktörler)

  

1-Şeker hastalığı kalıtımsal bir hastalıktır.Yani irsen aileden intikal eder.Normal bir kimse diabetik biriyle evlenirse çocuklarında diabet görünme olayı % 5-10′dur.Eğer evlenenler genç yaşta diabetik bir çift ise bunların çocuklarında % 23 oranında diabetik olur.Evli çift tip 2 diabetik ise bunların çocukları % 30-35 diabet görünür.Eğer ailelerinde  diabet olmayan iki kişi evlenirse çocuklarının dörtte biri normal olur.

Jüvenil diabetiklerde katılım % 45-50 söz konusu iken  erişkin tip 2 diabette katılım % 90-95 oranındadır.

2-DOKU ANTİJENLERİ:

Kalıtım dışında diabeti oluşturan faktörlerden ikincisi doku-antijenleri HLA’dir.İnsanlarda 6 numaralı kromozomun kısa bacağında bulunan bu antijenler şeker hastalığının oluşunu hazırlayan genlerin kodladıkları bölgelerdir.HLA antijenlerinin 4 mühim lokusu vardır.A-B-C-D Bunlardan B ve D lokuslarında bulunan antijenler bilhasa tip 1 diabetin meydana çıkışı kolaylaştırırlar.B8-b15-B7 bunlardan mühim olan birkaçıdır..Dr3 ve DR4 antijenlerinin bir şahısta beraber  bulunuşu bu kimsenin diabette  gidişini  mutlaka hızlandırır.

 3-PANKREANS ADACIKLARI KARŞI BAĞIŞIKLIK CİSİMLERİNİN VARLIĞI:

(Oto-antikor varlığı -ICA)Adacık hücrelerine karşı oluşmuş antikor denen maddeler diğer etkenlerle birlikte insülin yapan langerhans adacıklarını bozarak insülin yapımını veya salgısını önlerler.

4-VİRÜS HASTALIKLARI:

 Çocukluk çağında sıklıkla görülen virutik hastalıkların  yaygın olduğu yer ve dönemlerde birden bire çocuk yaşı şekerinde artış görülmesi araştırmacıları bu yönde çalışmaya itmiş ve çok eskiden beri bilinen kabakulak ve koksaki hastalıklarında sonra diabet sıklığının su çiçeği ,kızamıkcık,herpes,hepatit ve enfeksiyöz mononükleoz gibi hastalıklardan sonra da  ortaya çıktığı görülerek 12 virütik hastalıkta diabet olabileceği gösterilmiştir.Bu hastalıklarda diabet oluşumu  hastalıkların  insan orgamizmasının koruyucu  hücreleri  T lenfositlerine immünolojik  etkenle  karakter  değişikliğine sevketmeleri ve bunun sonucu olarak da pankreas adacıklarında hasar ortaya çıkmasında  bağlıdır.

5-GEBELİK:

Diabetin oluşturan beşinci faktör gebeliktir.Diabete istidatlı veya ailesinde diabet olan bir genç hanım sık sık hamile kalır ve doğum yaparsa  diabet oluşumu hızlanır.Gebelik seyrinde görünüp sonradan kaybolan şeker hastalığına gebelik diabeti-gestasyonel diabet diyoruz.                                                                    

Gebelik diabetinde:İdrarda şeker sık görülür.Kan şekeri gebeliğin 6. ayından sonra artmaya başlar , çocuk suyu fazla olur, çocuk eşi büyüktür, iri doüum-tosuncuk sıklığı fazladır.Ayrıca bu tip annelerindüşük yapma ölü doğum yapma  riskleri daha fazladır.Diabetik genç bir anne  bir veya iki doğumu kolay ve komlikasyonsuz yapar fakat daha fazlası hem kendisine hem çocuğuna zararlıdır.Fazla gebelik anne gözünde damar bozukluklarının oluşunu hızlandırır.

6-TRAVMA-STRESS ve  SİNİRSEL BOZUKLUKLAR:

Bunlarda diabetin oluşunu hızlandırırlar.Travma yani geçirilmiş bir kaza darbenin geldiği bölgeye göre değişik şekilde karbonhidrat yani şeker metabolizmasını etkiler.Baş travmaları % 5-12 oranında şeker ayarı bozar.Karın travması veya yaralanmaları pankreasa yakınlık ve etkilemeye göre 1′inci ve 8′inci gün arasında kan şekeri değeri bozulmaya başlar.Stress ve sinirsel durumlar da diabet ayarını bozar,bunlar geçici diabetik durumlardır.

7-ŞİŞMANLIK:

Şeker hastalığı ile şişmanlık arasında çok yakın bir ilişki var olduğu bilinen bir husustur.Şeker hastalarında şişmanlık çok sık görüldüğü gibi şişman olan kimselerde diabete yakalanma sansı da normal kilollara göre daha fazladır.Yapılan  çalışmalarda şişmanlık derecesi arttıkça diabet görülme oranı ve şiddeti de artmaktadır.Şişmanlığın diabeti ortaya çıkarışı  yağ dokusunun şekeri hücre içine alıp metabolize etmek için devamlı insüline ihtiyacı olmasındandır.Bu talep devam ettikçe pankreas fazla çalışmakta aşırı insülin yapmakta ,salgılanan insülin kan şekerini düşürmekte  bu açlık hissi ve fazla yemeye neden olmakta aşırı beslenme şişmanlatmakta ,böylece bir kısır döngü panreası yetersizliğine götürerek şeker hastalığı ortaya çıkarmaktadır.

 

Bu Yazıyı Paylaş: Aşağıdaki simgeler kullanıcılarının web sitelerini paylaştığı ve yeni web sitelerini keşfettiği sitelere gider.
  • Oylabunu
  • del.icio.us
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Furl
  • YahooMyWeb
  • Tusul
  • 100puan

Benzer Konular