Kuş gribi

  

Kuş Gribi

 • Hastalık Avian influenza ve Tavuk vebası olarak da adlandırılmaktadır.
 • Avian influenza virüslerinin sebep olduğu kanatlı hayvanların çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalığıdır.
 • Kuş gribi, kümes hayvanlarını daha çok etkilemekle birlikte, bütün kanatlı hayvanlarda ve domuzlarda görülür.
 • Hastalık ayrıca domuzlara, atlara, balina ve fok balıgına da bulasabilir.

Hastalık Hayvanlar Arasında Nasıl Bulaşır?

 • Göçmen su kuşları (yaban ördeği, yaban kazı vb.) hastalığın yayılmasında çok önemli bir role sahiptir.
 • Bazı kuşlar hastalığı hafif sekilde atlatabilmektedir.
 • Hasta veya virüsü taşıyan kuşların gözyası, burun ve bogaz akıntıları ve dışkıları ile temas eden kanatlı hayvanlar hastalığa yakalanabilir.
 • Hastalık hayvanlar arasında hızla yayılır ve kısa sürede bütün sürünün kitle halinde ölümüyle sonuçlanabilir.
 • Kus gribinin kanatlı hayvanlardaki kuluçka süresi ortalama 3-5 gün civarındadır.

Hastalık İnsanlara Bulaşır mı ?

 • Virüsün, normalde insanlar için hastalık yapıcı özelligi yoktur.
 • Ancak, hayvanlarla korunmasız yakın temas olması durumunda insana bulasma olabilmektedir.
 • Bugün için hastalığın, insandan insana bulasmadıgı kabul edilmektedir.
 • Hasta veya hastalıktan ölmüş hayvanlarla yakın temasla,
 • Hasta veya ölmüs hayvanların göz yasına, burun akıntısına, boğaz akıntısına ve dışkılarına temasla,
 • Bu hayvanlara ait salgılarla ve dışkıyla kirlenmis yüzeylere ve eşyalara temasla,
 • Hastalık etkeninin karıştığı havanın solumasıyla bulaşabilir.
 • Kanatlı hayvan etlerinin veya yumurtalarının iyice pişirilerek yenmesiyle hastalık bulaşmamaktadır.

Hastalığın İnsanlardaki Belirtileri

 • Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları, ve solunum güçlüğü gibi grip belirtileri,
 • Bunların yanı sıra, kuş gribinde farklı olarak karın ağrısı ve ishal de görülebilmektedir.
 • Kuş gribinin insanlardaki kuluçka süresi ortalama 2-5 gün kadardır.

Risk Grupları

 • Koruyucu önlemleri almadan kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile uğrasanlar ve kanatlı hayvanlarla teması olanlar.
 • Özellikle, kanatlı hayvanlarla teması olan çocuklar.
 • Koruyucu önlem almadan ölü hayvanları bertaraf edenler veya hasta hayvanları itlaf edenler.

Hastalık Kanatlı Hayvan Ürünlerinin Tüketilmesiyle Bulaşır mı?

 • Kanatlı hayvan etlerinin, merkez iç ısıları 70 °C olacak şekilde veya ette pembe görüntü kalmayacak sekilde pişirilerek tüketilmesi halinde insanlara hastalık bulaşmamaktadır.
 • Yumurtalar da 70 °C’de en az 5 dakika pişirildikten sonra yenmelidir.
 • Zaten, bilinen pişirme (haşlama) yöntemleriyle bu durum saglanmaktadır.
 • Ayrıca, her aşamasında veteriner hekim kontrolü bulunan, gerekli izinlerini almış ambalâjlı ve etiketli markalı ürünler için herhangi bir risk yoktur.
 • Ancak, başka hastalıklar da bulaşabileceğinden, bütün etler her zaman iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir.

Virüsün Çevre Şartlarına Duyarlılığı

 • Virüs, 56 °C’de 3 saatte veya 60 °C’de 30 dakikada ölür.
 • Formalin, iyot bileşikleri ve çamaşır suyu gibi dezenfektanlara dayanıksızdır.
 • Bunlara ilâveten virüsün, gübrede düşük ısılarda en az 3 ay canlı kaldığı,
 • Suda 22 °C’de 4 gün, 0 °C’de ise 30 gün canlılığını sürdürebildiği bilinmektedir.

Aşısı Varmıdır?

 • H5N1 isimli kuş gribi virüsüne karsı su an için etkin bir aşı bulunmamakla birlikte, değişik merkezlerde aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
 • Virüsün, mutasyon geçirme (genetik değişikliğe uğrama) yeteneğinin olması, aşı hazırlanmasındaki önemli engeldir.

Tedavisi Varmıdır ?

 • Hastalıktan korunma ve/veya tedavi amacıyla antiviral ilâçlar kullanılmaktadır.
 • Kuş gribi hastalığına yakalanmış veya bu hastalıktan ölen hayvanlarla korunmasız yakın teması olan kişilerden, hastalığın belirtilerini gösterenler en yakın sağlık kuruluşuna basvurmalıdır.

Korunma

 • Kanatlı hayvan yetiştirilen kümeslerde çalışanlar eldiven, maske, gözlük takarak ve koruyucu elbise giyerek çalışmalıdırlar.
 • Başta kanatlı yetiştiriciliğinde çalışanlar olmak üzere, herkes ferdî hijyen kurallarına uymalı,hayvanlarla temastan sonra eller sık sık, bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
 • Kanatlı hayvan etleri ve yumurtaları iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir.
 • Kanatlı hayvan etlerinin pişirme öncesinde hazırlanması sırasında kullanılan bıçak ve kesme tahtası gibi malzemeler deterjanla yıkanmalıdır.
 • Ayrıca, eller de etlerin hazırlanmasından önce ve sonra, yine bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
 • Yumurtalara temastan sonra da yine eller yıkanmalıdır.
 • Hayvan ölümleri olurken, hayatta kalan kanatlı hayvanlar kesilmemeli, bunların etleri kesinlikle yenmemeli ve bu etler buz dolabında saklanmamalı, imha edilmelidir.
 • Kuş gribinden ölen hayvanların bertaraf edilmesi veya kuş gribi süphesiyle itlaf edilen hayvanların
  gerek itlafı gerekse ortadan kaldırılmaları sırasında gerekli koruyucu önlemler (eldiven, maske, önlük ve gözlük) alınmalıdır.
 • Hasta ve ölmüş hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır.
 • Kanatlı hayvanların gözyaşına, burun akıntısına, boğaz akıntısına ve dışkılarına veya bunlarla kirlenen yüzeylere ve eşyalara temas edilmemelidir.
 • Temas edilmiş ise eller bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
 • Ölen kanatlı hayvanlar yakılarak veya derince açılan çukurlara gömülerek üzerlerine sönmemiş kireç
  dökülerek bertaraf edilmelidir.
 • Hastalığın görüldüğü ülkelere veya bölgelere seyahat edilmesi halinde, kanatlı hayvan çiftliklerinden ve pazarlarından uzak durulmalıdır.
 • ÇOCUKLARIN, KANATLI HAYVANLARLA OYNAMALARINA MÜSAADE EDiLMEMELiDiR.

UNUTMAYINIZ!

BU HASTALIKTAN KORUNMANIN EN ETKiN YOLU, KÜMES HAYVANLARI iLE YABANÎ KANATLI HAYVANLARIN TEMASININ ENGELLENMESiDiR.

Bu Yazıyı Paylaş: Aşağıdaki simgeler kullanıcılarının web sitelerini paylaştığı ve yeni web sitelerini keşfettiği sitelere gider.
 • Oylabunu
 • del.icio.us
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Furl
 • YahooMyWeb
 • Tusul
 • 100puan

Benzer Konular