DM Tıbbi Beslenme Tedavisinde Karbonhidrat Sayma Yöntemi

Bilindiği üzere diabetes mellitus, insülin sekresyonu ve/veya etkisizliği ile ortaya çıkan karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasını da etkileyen kronik bir hastalıktır. Bugün dünyada tahmini 140 milyon insan diyabet hastası var ve tahminler bu rakamın 2025 yılı itibariyle 300 milyona ulaşacağını ileri sürüyor. Prevelansı hızla artan bu hastalığın ülkemizde görülme sıklığı da gün geçtikçe artmakta.
Diyabet; medikal tedavi, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz programlarını içeren multidisipliner bir tedavi planı gerektiren bir hastalıktır. Diyabetiklerde sıkı glisemik kontrolün sürekliliğinin önemi bilinmektedir. İstenen kan şeker değerlerine ulaşmak için ; tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve medikal yaklaşımın doğru ve devamlı uygulanması gerekmektedir.Tüm bunlar için de DM tedavisinde yaşam şekli değişikliği şarttır.Bunun söylendiği kadar kolay olmadığı doğru.Ancak şimdiye kadar yapılanlarda bir sorun olduğu için hastanın bu halde olduğu açıklanarak hastanın uyumu sağlanabilir.
Bahsettiğimiz yaşam şekli değişikliğinin en önemli ayağı beslenme düzenindeki değişikliklerdir. DM tıbbi beslenme tedavisi çerçevesinde önerilen yeme planlarından bir tanesi de Karbonhidrat sayım yöntemi olup son yıllarda ilgi çekmeye başlamıştır.
Karbonhidrat sayım yöntemiyle; yiyeceklerdeki karbonhidratların hastaya öğretilmesi ve yiyecek alımında esneklik sağlanması ile günlük beslenme planının yapılması, sıkı kan şeker kontrolünün sağlanması ile yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlanmaktadır.
Peki Karbonhidrat Sayım Yöntemi Nedir?

Devamını oku

DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun yetersizliği veya insulinin etkisine dokularda direnç olması sonucu kandaki şeker miktarının yük­selmesi ile ortaya çıkan ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Besinler, vücudun başlıca yakıtı olan şekere dönüşmek üzere parçalanırlar. Daha sonra bu şeker kana geçer ve kandaki şeker düzeyi yükselmeye başlar. Sağlıklı bireylerde kana geçen şeker pankreastan salgılanan insülin hor­monu yardımıyla hücrelere taşınır.

Devamını oku

Şeker Hastalığının Tedavisi

Şeker hastalığının tedavisinde 4 esas unsur vardır.

1)Diet    2)Antidiabetik    3)Hareket     4)Eğitim

Devamını oku

Serebral Damar Komplikasyonu (Beyin DAmarları)

Ana besin maddesi glikoz ve glikojen yanişeker olan beyin dokusu  kan şekerini ani iniş ve çıkışlarından fazla etkilenir ,çok fazla kan şekeri yükselmesi beyin damarlarında kanamaya  ani şeker düşmesi ise beyin dokusunda ödem teşekkülü harabiyete neden olur.Bunun için yaşlı diabetiklerde kan şekerinin fazla düşürülmesi tehlikelidir.

Kalp koroner damar hastalığı

Diabetiklerde normal topluma göre daha fazladır.En mühim özellik kadınlarda az görülen enfarktüs ve koroner yetersizlik diabetiklerde kadın/erkek farkını kapatır.

Şeker Hastalığının Damarlarla İlgili Kopmlikasyonları

Damar hastalığı veya damar sertliği yapan hastalıklar başında şeker hastalığı ön sıraları tutar.Şeker hastalığı seyrinde iki tür damar bozukluğu ve ona bağlı hastalık tablosu oluşur.

Devamını oku

Hiperosmolar Non-ketolik koma

Bu tip şeker koması çok nadir görülür.Daha ziyade erişkin tip(İTip2) diabette örülen (50-55 yaşlarda) ve çok ağır seyreden bu komaya neden olan hadiseye şekerle birlikte bir enfeksiyon hastalığı yüksek ateş veya ağır bir böbrek karaciğer yetersizliğidi.

Devamını oku

Hipoglisemi komasının tedavisi nasıl olmalıdır?

Eğer hastayı tam komaya girmeden önce tesbit etmek imkanı varsa, yani tam şuur kaybı uyku hali yoksa  ağız yolu ile şekerli su ,komposto veya meyve suyu içirilmelidir.Koma durumunda ise damar yolu ile serum glikoz %10-20′lik verilmesi gerekir.Genellikle ağızan alınan 40-50gr’lık şekerli sıvı  veya damar yolu ile verilen 15-20 gr. serumdan sonra hasta hemen gözlerini açar ve uyanır.Bundan sonra beslemeye devam ederek genel durumu düzeltilmeli.Bazı kere çok ağır hipoglisemi komaları ile karşı karşıya kanılabilir.Verilen serumlar yetersiz kalır.Bu gibi durumlarda kan şekerini aniden yükselten Glucagon amp. 1mg veya kortizon amp. 8-10 mg adale içine enjekte edilir.Yalnız bu iğnelerin yan etkileri olduğu için doktor kontrolü olmadan verilmesi sakıncalıdır.

Hipoglesimi koması belirtileri

Bu koma şekli diğerlerinden farklı olarak  ani gelişir ve yerleşir.Bazen hasta bunu hisseder ,bazen hissedemez.Kan şekeri düşmeye başlamadan şu belirtiler kan şekeri derecesi ile paralel bir durum gösterir.

Devamını oku

Hipoglisemi Koması (şeker düşmesi koması)

Bu tip koma şeker hastalığının direkt komplikasyonu değildir.Tedavinin  bir komplikasyonudur.Genellikle insülin kullanan hastalarda görülür, fakat şeker düşürücü  tabletlerin kontrolsüz  ve yüksek dozda  alınmalarıda hipoglisemiye neden olabilirler.Fakat en önemli şeker düşmesi  koması nedenlerinden biri hastanın aç kalması yani antidiabetiği karşılayacak yeterli gıda almasıdır.

Devamını oku

Sonraki sayfa »