Divertikülit

Yemek borusunun, mienin veya bağırsağın cidarının dış tabakalarının  sarkması sonucu oluşan torba veya keselere divertikülit denir.Divertiküller genelde zararsızdırlar ve sakin durdukları zaman divertikülozdan söz edilir.Ama bazen yemek borusundaki küçük keselerde biriken besinlerin yol açtığı tahriş, diğer sindirirm hastalıkları ile kolayca karıştırılabilen iltihabı bir duruma sebep olur.Bunu adı da divertikülittir.

Devamını oku

Lavman Opak

Nedir?:Bağırsağın boşaltılmasından ve baryum preparatı verilmesinden sonra kolonun radyografik incelemeye tabi tutulmasıdır.Kolon böylece düzgün bir biçimde dolar ve daha iyi incelenir.Sonra hasta bağırsaklarını boşaltır ve bu durumda da bazı filmler alınır.Radyologlar buna “az olgu incelemesi” derler.Bu şekilde kolonun en iç kısmı (mukoza) da en ince detaylarına kadar incelenebilir.

Devamını oku

Mide suyunun incelenmesi

Normal şartlarda aç karnına, yani yemekten 12 saat sonra midede pek az 20-40 mililitre asitten hemen hemen yoksun berak su bulunur.Patalojik durumlarda aç karnına midede bulunan sıvı miktarı daha bol ve değişik bileşimlerdir.Saf veya besin artıklarıyla karışık mide suyundan oluşabileceği gibi, önemli miktarda kloridrik asit veya bir miktar safra ya da laktik asit içebilir.

Devamını oku

Bağırsak nedir ?

Çiğnediğimiz bol tükürüklü besin, yemek borusundan mideye geçer.Midede gerçek sindirim başlar.Mide suyu besine yapışır, onu parçalar, kısaca özümsemek için hazırlar.Sürecin adı “besinin komifikasyonu” dur.Pilor yoluyla, iyice ufalan  besinler, bağısağın ilk kısmına  yani onikiparmağa geçerler.Onikiparmağa karaciğerden safra, pankreastan ise pankreas suyu gelir.Pankreas suyunun içinde  önemli üç sindirim maddesi veya enzimi bulunur.Eti sindiren tripsin yağları sindiren “lipaz” ve nişastalarla şekerleri  sindiren “amilaz”.Bağırsak sindirimi sürecinin bu ilk safhasında besin “chilo” adı verilen beyaz, homojen, sıvı bir maddeye dönüşür.Oniki parmaktan sonra ince bağırsak iki kısımla devam eder.Jejunum ve ileum.Bu son kısım bir kapakla kalın bağırsağa açılır.Kalın bağırsağın (kör bağırsak)başladığı yerde apandiks vardır.Apandiks tıpkı boğazdaki bademcikler gibi, karında savunma görevini üstlenir.İlk hastalanan, rahatsızlanan odur.Bu sebeple  Almanlar ona “karın bademciği” derler.Kör bağırsağa besinler özellikle su açısından zengin artıkları girer.Burada, su artıklarından ayrılır ve artıklar bağırsaklardan aşağı inip, nihayet  vücuttan atılırlar.İyi bir bağırsak faaliyeti bütün bu  safhaların  uyumlu ve düzenli olmasını, hiçbir rahatsızlık vermemesini gerektirir.Besinleri kalın bağırsakta ilerlemesi iki faktörün faaliyetine bağlıdır: Peristaltizm tonus.Peristaltizm bağırsak borusunun içindeki besinleri rektuma  doğru göndermek için  yukarıdan aşağıya doğru yaptığı harekettir.Peristaltik hareketlerin  çok şiddetli bir biçimde olmasını önleyen bir bağırsak  cidarı gerilimi gibidir.

Devamını oku

Mide nedir?

Mide yemek borusu ve duodenum (onikiparmak bağırsağı) arasında yer alan gayda şeklindeki bir organdır.Yukarıdan aşağıya doğru bir “kubbe” bir “gövde”, bir de “pilor girişi” (pilordan hemen önce, mide ile bağırsak arasındaki geçişi belirleyen bir kas sübabi) vardır.

Devamını oku

Mide sondası

Nedir?:Sonda, bir ucu açık lastik borudur.Ağızdan yemek borusuna, mideye veya oniki parmak bağırsağına kadar sokulduğunda  incelemek için mide suyununun alınmasına yardımcı olur.

Devamını oku

Mide Hazımsızlığı

Sindirim sisteminin en yaygın rahatsızlıklarından biri hazımsızlıktır.Mide çok yavaş boşalır ve sindirim sıvısı salgılar, bu arada gazla dolar.

Devamını oku

Ülser

Mide enflamasyonuna “gastrit” denir.Ancak çoğu kere mide ile birlikte  bağırsağın ilk bölümünü de oniki parmak bağırsağı iltihaplandığında doktor çift hastalıkla yani bir “gastroduodenit”le karşı karşıya gelir.Bu daha ciddi bir hastalığın, ülserin başlangıcıdır.

Devamını oku

Mideyi korumak için nelerden kaçınılmalı?

  • Acılı, baharatlı veya çok bol sulu besinlerden kaçınmalıdır.Çünkü acılı ve baharatlı besinler mide  ile bağırsak mukozasını tahriş eder.Ağır yemekler ise sindirimi zorlaştırırlar.
  • Çok soğuk ve sıcak içeceklerden uzak durmalıdır.Çünkü “ısı dengesizlikleri” sindirirm mukozasında kansızlığa veya aşırı kan hücumuna yol açar, bu da mukozanın görevini yapmasını engeller.
  • Aç karnına sigara içmekten kaçınmalıdır.Tükürüğe karışan nikotin yutulur ve böylece sindirim sisteminin hasas mukozasını tahriş edebilir.Ayrıca, mide ve bağırsak sinir sisteminin uyarılması sonucu da spazm ve kramplara yol açar.
  • Aşırı alkolden ve aç karnına kahve içmekten kaçınmalıdır.Alkol midenin kan damarlarını genişleterek zehirli maddelerin ve bakterilerin  daha kolay özümsenmesine sebep olur.Kahve ise midenin asit salgılamasını artırır.
  • Karnı üşütmekten kaçınmalıdır.

Mideyi korumak için ne yapmalı?

  • Kötü çiğneme, sindirim sırasında midenin ve barsakların daha çok yorulmasına sebep olacağından ağız ve diş temizliğine özen göstermek.
  • Her lokmayı iyice çiğnemek.Üst dişlerle ön dişler besinleri iyice parçalayacak şekilde  birbirleri ile “kenetlendiklerinde” gastrit, enterecolit, karaciğer ve değişim hastalıklarına sebep olurlar.
  • Yüzeylerinde asalakların yumurtalıklarının veya tarlalarda kullanılan koruyucu kimyasal maddeleri bulundurabilecekleri için çiğ besinleri iyice yıkamak.
  • Karın kısmını ısı değişikliklerinden korumak için bele sürekli yün bir kuşak sarmak.
  • Her gün ve tercihan aynı saatte bağırsakları boşaltmak.

Sonraki sayfa »