Tüberküler Lenfoadenit

Lenf bezlerinin tüberkülozu tek bir beze grubunda ya da yaygın biçimde görülür. Hastalığın kaynağı akciğerdeki tüberkülozdur.

Devamını oku

Beze Ateşi

Ya da mononükleoz, viral kökenli, akut bulaşıcı hastalıktır.Lenf bezleri ve dalak şişer.

Nasıl belirlenir:Hastalığın başlangıcında halsizlik, iştahsızlık, adale ağrıları ve yüksek ateş görülür.Lenf bezlerinin şişmesi genellikle ateşin başlamasından birkaç gün sonra olur.

Devamını oku

Hemofili

Önüne geçilemeyen kanamalarla kendini  gösteren ırsi ve doğuştan  ileri gelen  bir hastalıktır.A,B ve C tipi hemofili olduğu bilinmektedir.

Devamını oku

Sideropenik Anemiler

Demir eksikliğiden kaynaklanan en yaygın kansızlık türleridir.Kadınlarda, çocuklarda ve yaşlılarda sıkça görülür.

Devamını oku

Akdeniz Anemisi

Akdeniz kıyısındaki ülkelerde çok sık görülen  bu hastalığı “telasemi” de denir.

Nasıl belirlenir:Ağır, orta derecede, hafif diye üç türü vardır.Alyuvarlar normalden daha küçük ve daha hassastır, kolayca yıkılır.Alyuvarların bu durumu ırsidir ve doğuştandır.Hastalığın en şiddetli türüne yakalanan çocukların başı büyük, yüzü mongoloid tip, ten renkleri sarı, karaciğer ve dalakları büyüktür.

Devamını oku

Göğüs radyografisi

Nedir?:En önemli lenf bezleri akciğerlerin parahiler kısmında bulunduğundan iyi bir göğüs filmi bu bezlerin şişip şişmediğini veya sayılarının artıp artmadığını gösterir.

Devamını oku

Bir lenf bezinin biyopsi ile incelenmesi

Nedir: Lenf bezini, hedef alan hastalığı tanımlamak için bezin mikroskop altında incelenmesi gerekebilir. Hastalık, önceleri sadece bezede görülmekle birlikte bazen bütün organizmayı etkileyebilir. Tıpkı lenfosarkomlar. bazı tümörler veya lösemi gibi bazı hastalıklarda olduğu gibi.

Devamını oku

Lenf Nedir?

Lenf dokuları, organları, vücudumuzun sistemlerini oluşturan milyonlarca hücrenin içinde yaşadığı renksiz bir sıvıdır. Esas olarak kan plazmasından kaynaklanır ve kanla hücreler arasındaki alışverişi, hücrelerin yaşaması için gerekli olan besinleri sağlar. Lenfatik sıvı bütün vücudumuzu ıslattıktan sonra lenf damarları denilen küçük kanalların içinde toplanır.Bu kanallar daha büyük çaptaki kanallara doğru akarak bütün lenfi kana yeniden ulaştırır. En önemli lenf dallarının yolu üzerinde lenf bezleri ve dalak (sol yanımızda bulunan bir tür iri lenf bezi) bulunur. Bunlar dolaşan lenfin bir tür durağı ve mikroplardan arınma yeridir. Her lenf bezi, az ya da çok büyük bir lenf dokusundan oluşur ve iki görevi vardır: Belirli bir akyuvar tipini (lenfositler) üretmek ve hasta dokulardan lenf kanallarına akan mikrop ve zehirleri durdurmak. Lenf bezleri vücudun hemen her yerine dağılmış vaziyettedir ve koruyucu görevlerini yerine getirdikleri zaman şişerler. Dalak da tifo ve sıtma gibi ağır bulaşıcı hastalıklarda büyür.Lenf sistemi zayıf kişilere “lenfatik” denir.

Kanı korumak için nelerden kaçınılmalıdır?

 • Akyuvarlara zarar verebilecek ilaçlar (piramidon, sülfamiler, dinitrefenol, barbitürat bazı antibiyotikler) kullanmaktan;
 • Alyuvarlara  zarar veren bazı besinlerden (bakla gibi),
 • Çok kuvvetli içkiler, bira, çikolata ve kuru meyvaları çok yemekten,
 • Hamile kadın ile karınındaki bebeğin kan arasındaki Rh uyuşmazlığından,
 • Bazı kan hastalıklarının ırsi olduğunu göz önünde bulundurarak, genetik açıdan uygun olmayan evliliklerden,
 • Aşırı X ışınlarına maruz kalmaktan kaçımalıdır.

Normal Kan Yapımı

 • Et, yumurta, karaciğer ve kurubaklagiller (fasulye,bezelye, mercimek) gibi demir açısından zengin besinleri içine alan bir beslenme rejimi uygulamak.
 • Sık sık dağa çıkmak.Çünkü oksijen açısından fakir olan hava, kemik iliği daha çok alyuvar üretmeye teşvik eder.
 • Zayıf ve solunum yolları sık sık iltihaplanan çocukları uzun süreyle deniz kıyısına götürmek.Çünkü deniz havası lenf dokularının patojolik gelişimini önler ve lenfatizm ile mücadelede etkin rol oynar.
 • Verem gibi bulaşıcı hastalıkları zamanında tedavi etmek.Çünkü bu hastalıklar lenf sisteminin etkinliğine zarar verebilir.
 • Kanın pıhtılaşma durumunu sistematik olarak kontrol etmek.Böylece aşırı kanama ile dmar tıkanıklığı tehlikeleri önlenmiş olur.

Sonraki sayfa »