Akciğer veremi

  

Verem, en çok solunum sistemini hedef alan bulaşıcı bir hastalıktır.Sorumlusu Koch adlı bir basildir.Bu basil insan vücuduna iki yolla girer;solunum yoluyla veya sindirim yoluyla(bu daha ender görülür).Verem enfeksiyonun bulaşması çok kolaydır.İstatislikler verem mikrobunun nüfusun %95′inde görüldüğünü göstermektedir.Veren, solunum sisteminde değişik safhalarda gelişir.Primer verem, organizmanın ilk verem enfeksiyonudur.Genellikle selimdir, vakaların çoğunda gözden kaçar.Akciğerde çok küçük bir nodüler lezyon oluşur., daha sonra  lenf bezleri şişer.Genellikle çocukluk yıllarında geçirilen bu  ilk enfeksiyon atlatıldıktan sonra, görülen diğer durumlar post-primer veremdir.Bu durumda röntgende ciğer lekesi gibi görülen iri nodüller veya röntgende delik gibi görünen çukur nodüller olur.Veya üzüm salkımını andıran çok sayıda küçük nodüllerde görülür.

Nasıl belirlenir?:Akciğer vereminin belirtileri, başlangıçta genellikle çok hafiftir.En belirgini süregelen ateştir.Sabah hasta ateşi yokmuş gibi görünür, akşam olduğunda ise bir iki diziyem artar.Adet kanaması günlerinde  veya aşırı heycan, veya fiziksel yorgunluk durumunda ateş artabilir.Ateşle birlikte gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama ve hafif kansızlık görülebilir.Öksürük kuru ve inatçıdır.Balgam ifrazatı azdır.Balgam tahlilnde Koch basili arındığından sonuç pozitif çıkar.Öksürük sırasında ağızdan kan gelmesi çok sık görülmez.Sık görülmesi önemli bir belirtidir.Göğüs röntgeni teşhisin konulmasına yardımcı olur.

Nasıl önlenir?:Veremin önlenmesinde sağlıklı bir beslenme açık ve temzi hava, düzenli aralarla doktor kontrolleri büyük önem taşır.Bazı Batı ülkelerinde yasalar gereği, yiğecek maddesi satan yerlerle, otellerde, hastahanelerde, sağlık ocaklarında çalışan kişilerin  hastalığını bildirmesi şarttır.Yine bu ülkelerde yasa gereği veremli çocuklar okuldan bir müddet uzaklaştırılır ve ancak doktor izniyle yeniden derslere alınır.Çocuklar için bazı durumlarda, aşı ve eğer hastalık bulaşmışsa üç ay boyunca alınması gereken isoniazide adlı ialcın kullanımı şarttır.

Nasıl tedavi edilir?:Verem tedavisinde istirahat , açık ve temiz havada yaşamak, sağlıklı ve bol beslenme  ve antibiyotik kullanmak esastır.Kalsiyum ve C vitamini de çok yararlı olur.Bazı durumlarda ( yani akciğerde çukurlar olduğunda ) göğüs kafesi ile ciğer arasına hava verilir, böylece basınç yapılarak cidarın birbirine yapışması sağlanır.Özel durumlarda cerahhi müdahaleye başvurup, hasta akciğerin bir bölümü de alınabilir.

Bu Yazıyı Paylaş: Aşağıdaki simgeler kullanıcılarının web sitelerini paylaştığı ve yeni web sitelerini keşfettiği sitelere gider.
  • Oylabunu
  • del.icio.us
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Furl
  • YahooMyWeb
  • Tusul
  • 100puan

Benzer Konular